Et mål med BDSI-projektet er at udvikle en åben infrastruktur-platform, som kan understøtte og fremme en sundhedspraksis i ældres hjem ved at tilslutte hjemmene med sundhedsudbydere og fremme samarbejde omkring sundhed og sygdom

Forskellige applikationsprototyper (se projektlisten) informerer infrastrukturudviklingen, f.eks ved at hver applikation implementerer en række løse og faste krav til infrastrukturen.

Vores indledende forskning

Indledningsvist blev der udvalgt to parallelle strategier for at arbejde med infrastruktur i BDSI;

 1. At udvikle en letvægts SOA-inspireret infrastruktur, som kan udgøre en testbase for vores idéer og applikationsprototyper. Dette arbejde foretages hovedsageligt af de akademiske partnere i BDSI.

  Læs om projektet "Simpel Infrastruktur" her
  Læs om projektet "SecREST Infrastruktur" her


   
 2. At arbejde med mindst en kommerciel, fuld funktionel infrastruktur. Dette arbejde pågår hos de kommercielle partnere i BDSI-konsortiet.

 
Nuværende forskning

I BDSI forberedes i øjeblikket en søsætning af den første komplette version af letvægtsinfrastrukturen. Der arbejdes p.t. med dokumentationen og evalueringen. Målet er i den kommende tid at udvikle applikationsprototyper, som benytter og tester denne infrastruktur.Forskningsintroduktion

Når vi diskuterer en infrastruktur, gør vi det på tre forskellige niveauer:
 1. Infrastrukturapplikationer: applikationer kaldes også services og har det formål at servicere og/eller binde andre applikationer sammen. For at kunne realiseres skal en infrastruktursapplikation baseres på en software-arkitektonisk infrastruktur og en fysisk infrastruktur.
     
 2. Software-arkitektonisk infrastruktur: Software-arkitektur definerer reglerne i et distribueret system. I de nyeste arkitekturforslag er det service-orienterede filosofier, som dominerer.
     
 3. Fysisk infrastruktur: For at bruge et system skal der eksistere en fysisk (hardware) infrastruktur.

   
For at give et fuldstændigt billede af en 'infrastruktur' skal alle tre niveauer overvejes.
I BDSI har vi hovedsageligt forholdt os til problemstillinger vedrørende niveau 1 og 2. Konsortiet vil så anvende eksisterende produkter ved niveau 3.

KONTAKT
Projektleder
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
 
Egronvall@cs.au.dk