Her finder du en beskrivelse af, hvilken metode vi benytter når vi laver projekter

Forskning møder erhvervslivet

Konsortiet repræsenterer vores forestilling om, at forskning og erhvervsliv bør arbejde sammen om at udvikle teknologi der gør det muligt for ældre at leve længere i eget hjem. Pervasive Healthcare repræsenterer et multidimensionelt område, hvor succesfulde it-løsninger er afhængige af forbindelser mellem for eksempel kommune, sundhedsvæsen og private sundheds- og serviceleverandører. Software og hardware skal stemme overens med sundhedsorganisationer og brugernes behov.

Brugerdreven innovation & participatory design

Metodisk baserer konsortiet sig primært på den gruppe af brugerdrevene innovationsteknikker som kaldes ’participatory design’. Participatory design er en eksperimentel tilgang baseret på aktiv inddragelse af kommende/potentielle brugere igennem hele designforløbet: fra den oprindelige problemundersøgelse over ide-generering og ide-udforskning baseret på eksperimenter med prototyper til implementation og redesign baseret på brugserfaringer. Ide-generering og afprøvning af prototyper vil foregå i forskellige former for workshops med brugerne, d.v.s. ældre, deres familie og venner, hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, hospitalslæger m.fl. Baseret på tidligere projekter, der har anvendt ’participatory design’, forventer vi en høj grad af accept af de endelige løsninger blandt brugerne.

Brugerdreven innovation har igennem de sidste ti år vundet stadig større udbredelse som udviklingsmetode for at sikre, at brugerne behov afspejles i produktet. Metoden har også været brugt inden for innovative it projekter, især når det drejer sig om interaktive systemer, der griber ind i folks dagligdag. For at få succes skal it-støttede sundheds-services opfylde væsentlige behov hos brugerne og kunne indpasses i dagsrytmer, arbejdsrytmer og rutiner. Som eksempel på hvordan participatory design er blevet anvendt i konsortiet, kan nævnes projektet omkring kronisk svimmelhed. Her kom ideen til projektet fra hospitalet, og de behov som man havde identificeret i forbindelse med genoptræning i hjemmet for ældre med svimmelhed. Indledende feltstudier på Faldenheden, hvor de ældre sammen med fysioterapeuter udfører genoptræning, gav grundlæggende viden om de kliniske aspekter ved genoptræningen samt de organisatoriske rammer. Efterfølgende feltstudier i ældres hjem gav erfaring med hvordan de ældre opfatter svimmelheden og genoptræningen i hjemmet,  hvordan de udfører (eller ikke udfører) deres hjemmetræningsøvelser, samt hvilke bagvedliggende motivationer og barrierer der er på spil. Også viden om æstetikkens vigtige rolle i forbindelse med teknologier i hjemmet blev belyst. I en iterativ design-proces er  forskellige prototyper derefter blevet udviklet og afprøvet, både på hospitalet og i ældres hjem. Alle disse afprøvninger er sket i tæt samarbejde med  fysioterapeuterne og de ældre. De ældre og fysioterapeuterne har forankret den indledende vision og bidrager fortløbende til at realisere den.

De to brugergrupper i projektet – svimle ældre og fysioterapeuter – er begge fundamentale for projektets succes, men indtager samtidigt to forskellige roller i designprocessen.  Dette er vist i nedenstående figur.

Figur: Rolle- og arbejdsfordeling sker parallelt gennem projektet; 1: krav og feedback, 2 = iterativ brugerinddragende designarbejde, 3 = evaluering af koncepter og prototyper

KONTAKT
Professor
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
 
Emkyng@cs.au.dk