Nye løsninger gennem brugerdreven sundhedsinnovation
Her kan du læse hvorfor om formålet med projektet brugerdreven sundhedsinnovation

Formålet med Konsortiet for Brugerdreven Sundhedsinnovation er at bidrage til forbedret livskvalitet for ældre og til at Danmark kommer i front inden for services og it-infrastruktur for assisted living og på sigt mere bredt ’wellness’ industrien. Dette bidrag opnås gennem at forske i og udvikle informationsteknologi til levering af sundheds-services. Målet er at skabe nye løsninger gennem brugerdreven sundhedsinnovtion.

 

Figur: Illustrerer samarbejdet mellem erhverv, sundhedsvæsen, forskning og borgeren.

Brugerdreven Sundhedsinnovation skal imødekomme udfordringer såsom en stigende ældregruppe med stigende kroniske sygdomme, samtidig med at antallet af behandlingsmetoder og befolkningens forventninger vokser til f.eks. individuelle løsninger og øget kvalitet. Endvidere viser en undersøgelse at de fleste ældre ønsker at blive i eget hjem i deres alderdom, på trods af funktionsnedsættelser og behov for hjælp. Brugerdreven Sundhedsinnovation imødekommer dette ved at udvikle teknologier, infrastrukturer og services som gør borgere i stand til at klare sig selv bedre og forbedre samspillet med de sundhedsprofessionelle.

Konsortiets videnskabelige formål er således, at udvikle en åben it-infrastruktur og et antal sundheds-services, der skaber merværdi ved at anvende infrastrukturen til at knytte hjemmet sammen med aktører inden for sundhedsområdet. Udviklingen vil omfatte softwareplatforme for dynamisk integration af nye enheder og for sikker kommunikation med eksisterende systemer. 

Konsortiet vil gennem en brugerdreven innovationsproces, der involverer såvel ældre som sundhedsfagligt personale, lade brugernes ønsker og behov præge udviklingen af sundheds-services samt udviklingen af en åben it-infrastruktur. Den åbne platform skaber mulighed for, at uafhængige leverandører kan dele den samme infrastruktur i hjemmet, og for at leverandører såvel som brugere kan skræddersy og kombinere eksisterende services for at skabe nye muligheder.

Hensigten er at de udviklede sundhedsservices skal give ældre større indblik i eget helbred og muligheder for en mere aktiv rolle, samtidig med at kommunikationen styrkes og kvaliteten af behandlingen øges. 

Der arbejdes i konsortiet i flere spor/temaer:

På tværs heraf vil der køre forskellige projekter. Se projektoversigt, herunder beskrivelse af de enkelte projekter, samt nærmere beskrivelse af metoder.

KONTAKT
Professor
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
 
Emkyng@cs.au.dk